Alokace je proces rozdělování dostupných zdrojů nebo prostředků tak, aby byly využity co nejefektivněji a aby se dosáhlo stanovených cílů. Je to způsob, jak správně rozhodnout, jak a kde použít omezené prostředky, abychom dosáhli nejlepších výsledků.

Představte si, že máte určitou sumu peněz a chcete je použít na několik různých věcí. Alokace by vám pomohla rozhodnout, jak tyto peníze nejlépe rozdělit, abyste dosáhli toho, co je pro vás důležité. Mohli byste je například investovat, utratit je za základní potřeby, nebo je věnovat na charitu. Alokace by vám pomohla vyvážit tyto možnosti a vybrat tu nejlepší.

V podnikání je alokace důležitá pro správné rozdělení finančních prostředků, lidských zdrojů a dalších aktivit. Pomáhá organizacím efektivně využívat své zdroje a dosahovat strategických cílů. Správná alokace může vést k lepší produktivitě, ziskovosti a dlouhodobému úspěchu. Celkově řečeno, alokace je proces rozhodování, který pomáhá využít omezené zdroje tak, aby byly co nejlépe využity a dosáhly se stanoveného cíle. Je to strategický přístup, který se používá ve všech oblastech života, kde je třeba správně rozhodnout, jak využít dostupné prostředky.