Akceptační úvěr představuje určitý typ závazkového úvěru. Nejedná se o klasický úvěr, kdy banka klientovi poskytne určitou finanční částku, ale naopak za něj přebírá závazek, to znamená že garantuje jeho splacení.

Principem akceptačního úvěru je to, že banka akceptuje směnku, kterou na ni vystaví klient na částku a lhůtu, jež dohodnou v úvěrové smlouvě. Za poskytnutí akceptačního úvěru si banka účtuje akceptační provizi, včetně uhrazení nákladů s tím spojené (např. poštovné). Akceptační provize ale běžně nebývá nijak vysoká.

Směnka, kterou garantuje banka, se nazývá bankovní akcept a patří mezi kvalitní cenné papíry.

Akceptační úvěr se obvykle používá k financování oběhu zboží, jak ve vnitřním tak i zahraničním obchodu. Nejedná se ale o běžný typ úvěru. Banky ho standardně poskytují jen V.I.P klientům. 


Jestliže klient nestihne složit smluvenou částku před termínem splatnosti směnky, mění se akceptační úvěr na běžný peněžní úvěr.