Akreditiv je bankovní záruka, která slouží ke snížení rizika v obchodním styku. Typicky se využívá při kontaktu s novým obchodním partnerem nebo v rámci mezinárodního obchodu. 

Banka, která akreditiv vystaví, se stane jakýmsi prostředníkem při transakci mezi zákazníkem a jeho dodavatelem. Na základě akreditivu se banka zaváže vyplatit dodavateli smluvenou částku v momentě, kdy splní stanovené podmínky (například doručí zboží ve smluvené kvalitě). 

Podobné zajištění kromě bank nabízejí také někteří zprostředkovatelé služeb či internetové bazary. Zvyšují tak důvěryhodnost svých služeb.