Diskontní sazba je úroková sazba, za kterou si komerční banky ukládají volné finanční prostředky u České národní banky (ČNB). Je to jeden z nástrojů centrální banky, která jím zvyšuje nebo snižuje množství peněz v oběhu.

Od diskontní sazby pak komerční banky odvozují ceny spotřebitelských úvěrů. Ty jsou samozřejmě vyšší, aby banky dosáhly zisku. Jejich pohyb však zpravidla kopíruje pohyb diskontní sazby.

Podle aktuální situace na trhu ČNB diskontní sazbu zvyšuje nebo snižuje.

  • Snížení diskontní sazby slouží k podpoře ekonomiky, protože vede ke zlevnění všech typů úvěrů a zvyšuje množství peněz v oběhu.
  • Zvýšení diskontní sazby má naopak za následek zdražení úvěrů, čímž se sníži množství peněz v oběhu.