Rodina, která drží v dlaních dřevěný dům a auto.

S očekáváným narozením dítěte je často spojený i fakt, že mladé rodiny kvůli novému potomkovi hledají zároveň i nové bydlení. Získání hypotéky však vyžaduje splnění stále přísnějších kritérií.

Ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené často zajímá, zda je jejich příjem akceptovatelný samostatně, nebo jen jako doplněk k jiným příjmům. A bojí se, že kvůli tomu hypoteční úvěr nedostanou.

V praxi je sice získání hypotéky během mateřské či rodičovské dovolené náročnější, ale ne nemožné.

Co znamená peněžitá pomoc v mateřství?

Peněžitá pomoc v mateřství je finanční podpora, která se obvykle poskytuje po dobu prvních šesti měsíců po narození dítěte. Tuto dávku vyplácí správa sociálního zabezpečení.

Mnozí rodiče ji označují jako mateřskou dovolenou, protože je často spojena s tímto typem volna ze zaměstnání. Po jejím ukončení následuje období rodičovské dovolené. Během ní rodiče pobírají příspěvek, který vyplácí Úřad práce ČR.

Tyto dva typy finanční podpory mají odlišné podmínky a jsou vypláceny různými orgány.

Kdy máte na mateřskou nárok

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká, pokud žadatel splňuje dvě základní podmínky:

  • Osoba žádající o tuto podporu má v době nástupu na mateřskou nemocenské pojištění, případně trvá ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění.
  • Žadatel zároveň musí být nemocensky pojištěn minimálně 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou – tedy zhruba 9 měsíců. Tuto podmínku lze splnit v rámci různých zaměstnání.

Rodičovský příspěvek není omezen

Rodičovský příspěvek je pravidelná měsíční platba, která je určena pro rodiče, kteří pečují o nejmladší dítě v rodině celodenně a řádně.

Rodič, který pobírá rodičovský příspěvek, může být stále zaměstnán a zvyšovat tak příjem rodiny. Na rozdíl od jiných dávek není rodičovský příspěvek omezen na příjem rodiny.

300 000 korun na nejmladší dítě

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká vždy pouze na nejmladší dítě v rodině a dávka může být vyplácena až do celkového limitu 300 000 Kč. Končí však nejpozději při dovršení čtyř let věku dítěte.

Pokud jsou nejmladšími dětmi v rodině dvojčata nebo vícečerčata, může být celkový limit navýšen na 450 000 Kč.

Žádost o rodičovský příspěvek lze podat nejdříve od data narození dítěte a dávku lze nárokovat až tři měsíce zpětně. Pokud má rodič nárok na nižší peněžité dávky související s porodem, může požádat o doplatek až do výše 13 000 Kč měsíčně.

Banka vám započítá až 26 000 Kč

A jak je to s uplatněním příjmů z mateřské či rodičovské dovolené u hypotéky? Banky tyto příjmy akceptují, a to až do výše:

  • 20 000 Kč měsíčně u mateřské
  • a 26 000 Kč měsíčně u rodičovské.

Přesné částky a podmínky pro jejich uznání se však v jednotlivých bankách liší.

BankaPeněžitá pomoc v mateřstvíRodičovský příspěvek
Banka Creditas

Doplňkový příjem

V případě souběhu s jiným příjmem nelze tento další příjem započítat.

Max. 20 000,-

Doplňkový příjem

V případě souběhu s příjmem ze záv. činnosti:

  • zkrácený úvazek – lze započíst oba příjmy;
  • plný úvazek – RP nelze započíst.

V případě souběhu s příjmem z podnikání nutná předkonzultace

Max. 20 000,-

Česká spořitelna

Doplňkový příjem

max. 8300,-

Doplňkový příjem

100% rodičovského příspěvku

ČSOB

Doplňkový příjem, tj. nesmí přesáhnout více jak 50% z celkových příjmů

Max. 10 000 Kč (v příp. že žadatel s nárokem na dávku ještě nemá k dispozici potřebný doklad pro doložení, lze ind. započítat 8 300 Kč s podmínkou doložení těhotenského průkazu)

Doplňkový příjem, tj. nesmí přesáhnout více jak 50% z celkových příjmů

Max. do výše hlavního příjmu 

Žadatele OSVČ –  max. 26 000 Kč a nelze započítat souběh příjmů z podnikání a RP, akceptován bude pouze 1 z těchto příjmů.

Hypoteční banka

Doplňkový příjem, tj. nesmí přesáhnout více jak 50% z celkových příjmů

Max. 10 000 Kč (v příp. že žadatel s nárokem na dávku ještě nemá k dispozici potřebný doklad pro doložení, lze ind. započítat 8 300 Kč s podmínkou doložení těhotenského průkazu)

Doplňkový příjem, tj. nesmí přesáhnout více jak 50% z celkových příjmů

Max. do výše hlavního příjmu 

Žadatele OSVČ –  max. 26 000 Kč a nelze započítat souběh příjmů z podnikání a RP, akceptován bude pouze 1 z těchto příjmů.

Komerční banka

Hlavní příjem

Max. 20 000,-

Hlavní příjem

Max. 20 000,-

mBank

Doplňkový příjem, mohou být zohledněny budoucí příjmy z rodičovského příspěvku

Max. 15000,-

Doplňkový příjem

Max. 15 000 Kč bez ohledu na počet dětí, na které je pobírán

Moneta Money Bank

Hlavní příjem

Max. 11 500,-

Hlavní příjem, v době odeslání obchodu do schvalování musí zbývat do konce výplaty RP min. 3 M. 

Max 11 500,-

Oberbank

Doplňkový příjem

Max. 8 333,-

Doplňkový příjem ne vyšší než 50% celkových příjmů na žádosti

100% rodičovského přííspěvku

Raiffeissenbank

Není akceptováno, ale mohou být zohledněny budoucí příjmy z rodičovského příspěvku

max. 6 997,-

Doplňkový příjem do výše 1/2 z ostatních doložených příjmů

Dle předloženého výměru, max. 17 300 Kč (6 997 Kč v případě, že není dosud přiznán).

V době podání žádosti o úvěr musí existovat předpoklad, že příspěvek bude vyplácen ještě nejméně 1M.

UniCredit Bank

Není akceptováno, ale do příjmu lze zahrnout budoucí rodič.příspěvek

Budoucí RP: 9.700 CZK 1 dítě / 14 500 CZK u vícerčat

Hlavní příjem

V doložené výši, max. 12 500 CZK 1 dítě / max. 18 750 CZK v případě vícerčat.

Při souběhu příjmů rodičovská + podnikání nebo závislá činnost je rodičovský příspěvek započítán pouze ve výši 50%.