Australský dolar (AUD) je oficiální měna Austrálie, včetně jejích vnějších teritorií: Norfolkových ostrovů, Kokosových (Keelingových) ostrovů, Vánočních ostrovů, ostrovů Heardův a McDonaldových. Také je používán v nezávislých státech Tichomoří: Nauru, Tuvalu a Kiribati. Od jeho zavedení v roce 1966, kdy nahradil australskou libru, se AUD stal jednou z nejvíce obchodovaných měn na světových finančních trzích.

1 AUD =

kurz ČNB ke dni 22.07.2024

Využití Australského dolaru

Australský dolar se používá pro všechny standardní transakce v Austrálii a jejích teritoriích neomezeně na nákupy zboží a služeb, platby daní, úspory a investice. Díky jeho statusu jako jedné z hlavních světových měn se Australský dolar používá i v mezinárodním obchodě a finančních transakcích, včetně forexových (devizových) trhů, kde investoři a spekulanti kupují a prodávají měny v naději na zisk z pohybů směnných kurzů.

Vliv na různá odvětví

V odvětví exportu a importu, které je pro Austrálii zásadní díky jejímu statusu jako velkého vývozce surovin, jako jsou železná ruda, uhlí a zemní plyn, má směnný kurz přímý dopad. Když je Australský dolar silný, australské produkty se na mezinárodním trhu stávají dražšími, což může vést ke snížení exportu. Naopak, slabší Australský dolar zvyšuje konkurenceschopnost tím, že činí exportní zboží levnější a atraktivnější pro zahraniční kupce. Toto dynamické působení mezi hodnotou měny a obchodní bilancí země je klíčové pro udržení zdravé ekonomiky.

Vliv Australského dolaru se také silně projevuje v sektorech, jako jsou cestovní ruch a vzdělávání. Slabší měna činí Austrálii více přístupnou a atraktivnější pro zahraniční turisty a studenty, jejichž domácí měny vůči Australskému dolaru nabývají na hodnotě. Toto přináší dodatečné příjmy a podporuje tyto důležité sektory. Na druhou stranu, silný Australský dolar může způsobit pokles v počtu mezinárodních návštěvníků a studentů, což může mít negativní dopad na příjmy z cestovního ruchu a mezinárodního vzdělávání.

Směnný kurz Australského dolaru má rovněž důležitou roli v přilákání zahraničních investic. Silný Australský dolar může zahraniční investory odradit, jelikož ceny australských aktiv jsou v jejich měně vyšší. Naopak, když je Australský dolar slabší, australské aktiva se jeví jako cenově dostupnější, což může přilákat zahraniční kapitál a stimulovat ekonomiku.

Faktory ovlivňující kurz Australský dolar zahrnují širokou škálu ekonomických ukazatelů, od úrokových sazeb stanovených Reserve Bank of Australia (RBA), přes celkové zdraví australské ekonomiky, po globální ekonomické podmínky a ceny surovin. Tyto proměnné neustále působí na hodnotu Australského dolaru a její mezinárodní pozici, čímž přímo ovlivňují ekonomickou výkonnost a strategické rozhodování australských podniků i vlády. Ve výsledku je směnný kurz nejen odrazem současného stavu australské ekonomiky, ale také klíčovým nástrojem, který může pomoci řídit její budoucí směřování.