Americký dolar (USD) je oficiální měnou Spojených států amerických a několika dalších zemí a území. Tato měna má významnou roli nejen v domácím obchodě a finančních transakcích ve Spojených státech, ale také jako světová rezervní měna, což ovlivňuje celosvětovou ekonomiku.

1 USD =

kurz ČNB ke dni 22.07.2024

Využití amerického dolaru

  • Domácí a mezinárodní obchod – americký dolar je hlavní měnou pro mezinárodní obchod. Ceny surovin jako je ropa, zlato a mnoho dalších jsou často vyjádřeny v dolarech, což značně zjednodušuje transakce mezi zeměmi s různými měnami.
  • Rezervní měna – vzhledem k ekonomické a politické stabilitě Spojených států drží vlády a centrální banky po celém světě významnou část svých rezerv v amerických dolarech. Toto použití dolů jako rezervní měny mu dává dodatečnou hodnotu a poptávku.
  • Finanční trhy – americký dolar hraje klíčovou roli na finančních trzích, včetně akciových, dluhopisových a devizových trhů. Mnoho mezinárodních společností také vydává své dluhopisy v dolarech, aby přilákaly mezinárodní investory.

Vliv na různá odvětví

Hodnota amerického dolaru vůči ostatním měnám hraje důležitou roli v ekonomické dynamice. Fluktuace kurzu amerického dolaru má přímý dopad na export a import, což ovlivňuje obchodní a ekonomickou výkonnost. Silný dolar činí americké výrobky a služby dražšími pro zahraniční kupce, což může vést k poklesu exportu. Na druhou stranu, oslabení dolaru činí zahraniční produkty dražšími v USA, což může stimulovat domácí výrobu a snížit obchodní deficit.

Politiky Federálního rezervního systému (Fed), které ovlivňují hodnotu dolaru, mají důležitý vliv také na inflaci a úrokové sazby. Změny v hodnotě dolaru mohou ovlivnit náklady na dovoz, což se promítá do celkové cenové hladiny v ekonomice. To může vést k rozhodnutím o úpravě úrokových sazeb, které mají za cíl udržet inflaci pod kontrolou a podporovat hospodářský růst.

V neposlední řadě, hodnota dolaru ovlivňuje atraktivitu investic ve Spojených státech pro zahraniční investory. Silný dolar může přilákat zahraniční kapitál do amerického akciového trhu a dalších investičních příležitostí, což může podporovat růst a vytváření pracovních míst. Naopak, pokles hodnoty dolaru může zvýšit náklady na službu amerického dluhu pro zahraniční držitele, což má důležité implikace pro globální finanční stabilitu.

Celkově má americký dolar jako klíčová světová měna významný vliv na mezinárodní obchod, finanční trhy a ekonomickou politiku, což ovlivňuje ekonomické podmínky a rozhodování po celém světě.