Indonéská rupie (IDR) je oficiální měnou Indonésie, což je země s více než 17 000 ostrovy, rozkládající se mezi asijským a australským kontinentem. Jako základní jednotka místního hospodářství hraje klíčovou roli v každodenním životě obyvatel Indonésie, umožňuje jim provádět transakce, ukládat hodnotu a měřit cenu zboží a služeb.

1 IDR =

kurz ČNB ke dni 21.05.2024

Využití Indonéské rupie

Indonéská rupie se používá především pro vnitřní transakce v zemi. To zahrnuje nákup a prodej zboží a služeb, platby mezd, účty a veřejné poplatky. Rovněž se používá v mezinárodním obchodu, když indonéské firmy dovážejí nebo vyvážejí zboží, musí často převádět IDR na cizí měny nebo naopak. Měna také hraje roli v finančním sektoru, včetně úvěrů, spoření a investic.

Vliv na různá odvětví

Kurz indonéské rupie má značný vliv na ekonomiku země, přičemž jeho fluktuace mohou mít různé dopady na různá odvětví:

  • Exportní odvětví: Slabší rupie zlevňuje indonéské zboží a služby v zahraničí, což může podpořit export. To je výhodné pro odvětví, jako je textilní průmysl, dřevozpracující průmysl a těžba.
  • Importní odvětví: Na druhou stranu, slabá rupie zdražuje dovoz, což může vést k vyšším výrobním nákladům pro firmy závislé na importovaných materiálech.
  • Turismus: Silnější rupie může znamenat, že zahraniční turisté zaplatí více za služby v Indonésii, což může potenciálně snížit turistický příliv.
  • Vnější dluh: Fluktuace kurzu mohou také ovlivnit schopnost země a jejích podniků splácet zahraniční dluh, zejména pokud je denominován v cizí měně.

Indonéská rupie je zásadní pro ekonomiku země, ovlivňuje každodenní život jejích občanů a má významný dopad na různá hospodářská odvětví. Kurz rupie se může změnit z mnoha důvodů, včetně domácích ekonomických politik, globálních tržních trendů a geopolitických událostí, což představuje neustálou výzvu pro indonéské hospodářství.