Japonský jen, který má zkratku JPY, je oficiální měnou Japonska a patří mezi nejdůležitější světové měny. Jako základní jednotka japonského měnového systému hraje klíčovou roli nejen v domácí, ale i v mezinárodní ekonomice. Zároveň je jednou z nejčastěji obchodovaných měn na světových devizových trzích, což odráží význam Japonska jako jedné z největších světových ekonomik.

1 JPY =

kurz ČNB ke dni 17.06.2024

Využití japonského jenu

Pro domácí ekonomiku slouží jako hlavní prostředek pro transakce, úspory a úvěry. V mezinárodním měřítku je JPY významný pro obchodní výměnu, investice a jako rezervní měna. Japonské firmy a vláda ho používají pro mezinárodní obchodní transakce, zatímco zahraniční investoři jej mohou použít k nákupu japonských akcií, dluhopisů a dalších finančních nástrojů.

Vliv na různá odvětví

Kurz japonského jenu má značný dopad na různá odvětví. Silný Japonský jen může způsobit problémy exportérům tím, že zdražuje japonské zboží na zahraničních trzích, což snižuje jejich konkurenceschopnost. Na druhou stranu, slabší jen může podporovat export tím, že činí japonské zboží a služby levnějšími a atraktivnějšími pro zahraniční kupce. To může vést k růstu vývozu, což podporuje japonskou ekonomiku. Avšak pro importéry a spotřebitele může být slabší jen nevýhodný, protože zvyšuje ceny dovozů, což může vést k vyšší inflaci.

V oblasti investic může kurz ovlivnit zahraniční investice do Japonska. Silný jen činí investice v Japonsku dražšími pro zahraniční investory, zatímco slabý jen může lákat více zahraničního kapitálu. To má důležitý vliv na japonské akciové a dluhopisové trhy.

Japonský jen tedy není jen měnou používanou pro každodenní transakce v Japonsku, ale je to klíčový hráč ve světové ekonomice s významnými dopady na mezinárodní obchod, investice a ekonomické politiky.