Rumunský leu, zkratka RON.  je oficiální měna Rumunska, země ležící na jihovýchodě Evropy. Slovo „leu“ v rumunštině znamená „lev“, což odráží sílu a stabilitu, které má měna symbolizovat. Jako základní finanční jednotka hraje klíčovou roli v ekonomice země, sloužící jako prostředek pro obchod, úspory a investice.

1 RON =

kurz ČNB ke dni 17.06.2024

Využití Rumunského leu

Používá se ve všech sektorech rumunské ekonomiky, od běžných denních transakcí, jako je nákup potravin nebo platba za služby, po větší obchodní a vládní finanční operace. Jeho hodnota ovlivňuje jak domácí ekonomické podmínky, tak mezinárodní finanční trhy. Například inflace, úrokové sazby stanovené Rumunskou národní bankou, politická stabilita a ekonomický růst mohou všechny ovlivnit kurz leu vůči jiným měnám.

Vliv na různá odvětví

  1. Export a import: Silný leu může ztížit rumunským exportérům prodej jejich zboží v zahraničí, protože jejich produkty se stanou dražšími. Naopak, slabý leu může zvýšit konkurenceschopnost rumunského exportu, ale zároveň zvýšit ceny importovaného zboží, což může vést k vyšší inflaci.
  2. Cestovní ruch: Hodnota rumunského leu ovlivňuje také cestovní ruch. Když je leu silný, pro zahraniční turisty může být návštěva Rumunska dražší, což může vést k poklesu počtu turistů. Slabý leu naopak může přilákat více turistů, kteří hledají cenově dostupnější dovolenou.
  3. Investice: Kurz měny ovlivňuje také zahraniční investice. Slabý leu může přilákat zahraniční investory, kteří mohou využít výhodnějších cen aktiv a pracovní síly. Na druhou stranu, silný leu může znamenat vyšší náklady a potenciálně nižší výnosy pro zahraniční investory.

Jeho kurz tak představuje klíčový ukazatel pro ekonomické rozhodování v Rumunsku, ovlivňující nejen domácí ekonomiku, ale také mezinárodní obchodní a investiční vztahy.