Indická rupie (INR) je oficiální měna Indie, jedné z nejlidnatějších a ekonomicky dynamických zemí světa. Jako základní měnová jednotka hraje klíčovou roli nejen v domácím hospodářství, ale také v mezinárodním obchodě, kde Indie představuje významného hráče v oblastech jako jsou IT služby, textilní průmysl, farmaceutika a mnoho dalších.

1 INR =

kurz ČNB ke dni 21.05.2024

Využití Indické rupie

Indická rupie se využívá k všem standardním finančním transakcím v Indii, od každodenních nákupů občanů až po velké investice a mezinárodní obchody. Je rozdělena na menší jednotky zvané paise, přičemž sto paise činí jednu rupii.

Vliv na různá odvětví

Kurz Indické rupie má významný dopad na různá odvětví indické ekonomiky. Pro exportní odvětví, jako je IT a textilní průmysl, může být slabší rupie výhodná, protože zboží a služby se stávají levnějšími pro zahraniční kupce, což zvyšuje poptávku. Naopak, importy se stávají dražšími, což může způsobit inflační tlaky na ekonomiku. Energetický sektor, který je z velké části závislý na dovozu ropy, je obzvláště citlivý na kolísání kurzu.

Centrální banka Indie, Reserve Bank of India (RBI), se v regulaci měnové politiky snaží udržet stabilitu rupie prostřednictvím různých nástrojů, jako jsou úrokové sazby a devizové rezervy. Tento přístup má za cíl zajistit, aby se ekonomika mohla vyvíjet udržitelným způsobem a byla odolná vůči vnějším šokům.

Ve světovém kontextu má indická rupie vliv také na mezinárodní investorské sentimenty. Výkyvy v jejím kurzu mohou ovlivnit globální trhy, zejména v regionech s vysokým podílem obchodu s Indií nebo investic do ní.

Význam a vliv indické rupie tedy přesahují hranice samotné Indie a odrážejí její rostoucí postavení v globální ekonomice. Jak se Indie nadále rozvíjí a integruje do světového hospodářství, bude role a stabilita její měny stále důležitější nejen pro domácí, ale i pro mezinárodní ekonomické zájmy.