Dánská koruna (DKK), měnová jednotka Dánského království, je základním stavebním kamenem dánského finančního systému. Představuje nejen prostředek pro běžné transakce uvnitř země, ale také slouží jako zrcadlo ekonomické stability a důvěry v dánskou ekonomiku.

1 DKK =

kurz ČNB ke dni 21.05.2024

Využítí Dánské koruny

Využívá se především k domácím a mezinárodním obchodním transakcím, k úsporám a investicím, a v neposlední řadě jako důležitý ukazatel pro zahraniční investory a obchodní partnery. Dánsko, i když je členem Evropské unie, se rozhodlo zachovat svou vlastní měnu místo přijetí eura, což mu umožňuje zachovat určitou míru monetární nezávislosti.

Vliv na různá odvětví

Kurz Dánské koruny ovlivňuje různá odvětví dánské ekonomiky různými způsoby. Exportní odvětví, jako je větrná energie, farmaceutika a design, jsou citlivá na posílení koruny, které může ztížit konkurenceschopnost dánských výrobků na zahraničních trzích. Naopak slabší koruna může stimulovat zahraniční poptávku po dánských zbožích a službách, což vede ke zvýšení vývozu a podpoře ekonomického růstu.

Turistický sektor také pocítí dopad kurzových výkyvů, kdy silnější Dánská koruna činí Dánsko dražším cílem pro zahraniční turisty. Zemědělský sektor a dovoz zboží jsou rovněž ovlivněny kurzem koruny, jelikož náklady na dovoz komodit a surovin se mohou lišit v závislosti na síle měny.

Finanční trhy a investice jsou dalšími oblastmi, na které kurz koruny má zásadní vliv. Investoři a spekulanti pečlivě sledují vývoj měnového kurzu, jelikož může ovlivnit hodnotu jejich dánských aktiv a investic.

Centrální banka Dánska (Danmarks Nationalbank)  řídí měnovou politiku a stabilizaci kurzu , přičemž používá různé nástroje, včetně úrokových sazeb a intervenčních operací na devizovém trhu, aby zajistila stabilitu koruny vůči euru a dalším hlavním měnám.