Singapurský dolar (SGD) je oficiální měnou Singapuru, malého, ale významného finančního a obchodního centra v jihovýchodní Asii. Tento dolar je vydáván Monetární autoritou Singapuru (MAS), která zároveň plní funkci centrální banky a regulačního orgánu finančního sektoru v zemi.

1 SGD =

kurz ČNB ke dni 17.06.2024

Využití Singapurského dolaru

Singapurský dolar se používá v široké škále transakcí, od každodenních nákupů a služeb až po mezinárodní obchod a investice. Díky své stabilní hodnotě a široké akceptaci se Singapurský dolar často využívá jako rezervní měna nebo jako prostředek pro mezinárodní obchodní transakce v regionu. Singapur sám o sobě je také významným finančním centrem, kde se obchoduje s mnoha měnami a hraje klíčovou roli v těchto operacích.

Vliv na různá odvětví

Kurz singapurského dolaru má významný dopad na různá odvětví ekonomiky. Pro exportně orientované podniky může být silný kurz dvojsečnou zbraní; zatímco zlevňuje nákup zahraničních zboží a služeb, může také ztížit konkurenceschopnost singapurských výrobků na mezinárodním trhu. Na druhou stranu, slabší kurz může pomoci exportérům, ale zároveň zdražit import a zvyšovat inflaci.

V oblasti cestovního ruchu může výměnný kurz ovlivnit atraktivitu Singapuru pro zahraniční turisty. Silný dolar může odradit návštěvníky kvůli vyšším cenám, zatímco slabší dolar může lákat více turistů díky levnějším nákladům na pobyt a služby. Finanční sektor, který je pro Singapur klíčový, je také citlivý na fluktuace kurzu, jelikož ty ovlivňují investiční toky a rozhodování o alokaci kapitálu.

Singapurský dolar tedy hraje zásadní roli nejen v domácí ekonomice, ale má i mezinárodní význam. Jeho kurz ovlivňuje široké spektrum ekonomických aktivit, od exportu a importu, přes cestovní ruch, až po finanční služby. Správa a politiky Monetární autority Singapuru proto mají zásadní význam pro udržení stability a prosperity země.