Islandská koruna (ISK) je oficiální měnou Islandu, což je severoevropská země ležící na rozhraní Atlantiku a Severního ledového oceánu. Jako měnová jednotka hraje klíčovou roli v islandské ekonomice, umožňuje provádění všech druhů finančních transakcí, od denního nakupování po mezinárodní obchod.

1 ISK =

kurz ČNB ke dni 22.05.2024

Využití Islandské koruny

Islandská koruna se používá především v rámci Islandu pro veškeré komerční a osobní transakce. To zahrnuje nákupy zboží a služeb, platby mezd, úvěry a spoření. ISK také slouží jako základ pro stanovení cen v exportu a importu, což je pro ostrovní zemi jako Island, s omezeným domácím trhem a závislostí na zahraničním obchodu, zásadní.

Vliv na různá odvětví

Kurz islandské koruny má významný dopad na různá odvětví islandské ekonomiky. Například silná koruna může zatížit exportéry, protože jejich zboží a služby se stávají dražšími a méně konkurenceschopnými na mezinárodních trzích. Na druhou stranu, slabá koruna může podpořit turistický průmysl, který je pro Island klíčový, protože země se stává pro zahraniční turisty levnější.

Kurz koruny také ovlivňuje inflaci. Pokles hodnoty ISK může vést k vyšším cenám dovozů, což může způsobit vyšší inflaci v zemi. Tento efekt je na Islandu zvláště citelný, jelikož se jedná o zemi silně závislou na dovozu potravin, energií a dalších zboží.

Islandská centrální banka (Seðlabanki Íslands) hraje klíčovou roli v řízení hodnoty koruny prostřednictvím měnové politiky. Tato politika zahrnuje nastavení úrokových sazeb a intervence na měnových trzích. Cílem je zajistit stabilitu koruny, podpořit udržitelný ekonomický růst a udržet inflaci v cílovém rozmezí.

Islandská koruna je zásadní pro fungování islandské ekonomiky, ovlivňuje mezinárodní obchod, inflaci a celkovou ekonomickou stabilitu. Přestože přináší určité výzvy, zejména v kontextu globálních finančních turbulencí, správné řízení a politiky mohou tyto výzvy minimalizovat a podpořit prosperitu země.