Zvláštní práva čerpání (XDR), známá také jako Special Drawing Rights, jsou mezinárodní rezervní aktiva vytvořená Mezinárodním měnovým fondem (MMF) v roce 1969 s cílem doplnit oficiální rezervy členských států. XDR nejsou měnou ani požadavkem na MMF, ale potenciálním nárokem na volně použitelné měny členských států. Hodnota XDR je založena na koši pěti klíčových mezinárodních měn: americký dolar (USD), euro (EUR), čínský jüan (CNY), japonský jen (JPY) a britská libra (GBP).

1 XDR =

kurz ČNB ke dni 17.06.2024

Využití Zvláštních práv čerpání

  1. Mezinárodní rezervy: XDR slouží jako doplněk ke konvenčním rezervám členských států MMF. Můžou být vyměněny mezi členskými státy za volně použitelné měny, což může pomoci zemím řešit platební bilanční potíže bez nutnosti devalvovat jejich měny nebo zavádět omezení pro kapitál.
  2. Mezinárodní půjčky a úvěry: XDR také fungují jako jednotka účtu MMF a některých jiných mezinárodních organizací, což umožňuje použití XDR pro mezinárodní půjčky a úvěry. XDR mohou být použity pro denominaci mezinárodních finančních instrumentů, jako jsou půjčky a dluhopisy.

Vliv na různá odvětví

XDR přímo neovlivňují běžné ekonomické operace nebo obchodní transakce většiny odvětví, protože se převážně používají na vládní úrovni nebo v rámci mezinárodních finančních institucí. Nicméně, jejich role v globálním finančním systému může nepřímo ovlivnit ekonomickou stabilitu a mezinárodní finanční trhy tím, že poskytuje dodatečnou likviditu a záchrannou síť pro země v potížích.

  • Ekonomická stabilita: Zvýšení alokace XDR může pomoci stabilizovat mezinárodní finanční systém poskytnutím dodatečných zahraničních rezerv členským státům.
  • Mezinárodní finanční trhy: Rozšíření používání XDR může ovlivnit devizové trhy tím, že změní poptávku po složkových měnách koše XDR.

Aktuální hodnota XDR se pravidelně aktualizuje a závisí na denních tržních sazbách pěti složkových měn koše. Pro přesné a aktuální kurzy je doporučeno sledovat oficiální zdroje jako je Mezinárodní měnový fond.