Izraelský šekel (ILS) je oficiální měnou státu Izrael a slouží jako základní platidlo pro všechny finanční transakce v zemi. Jeho kód je ILS. Šekel je rozdělen na 100 agorot. Tato měna figuruje v izraelské ekonomice, umožňuje obchodování na domácí i mezinárodní úrovni a ovlivňuje ekonomickou politiku země.

1 ILS =

kurz ČNB ke dni 22.05.2024

Využití Izraelského šekelu

Šekel se používá pro širokou škálu transakcí, od každodenních nákupů pošty a jídla po velké finanční operace, jako jsou investice a mezinárodní obchod. Také je základem pro stanovení cen v zemi, což ovlivňuje spotřebitelské chování a investiční rozhodnutí.

Vliv na různá odvětví

Kurz izraelského šekelu má významný dopad na různá odvětví ekonomiky. Posilování šekelu vůči ostatním měnám může zvýšit kupní sílu izraelských spotřebitelů a snížit náklady na dovoz, ale také může poškodit exportní odvětví tím, že zdraží izraelské zboží a služby pro zahraniční kupce. Naopak, oslabení šekelu může podpořit export tím, že činí izraelské produkty konkurenceschopnějšími na mezinárodním trhu, ale zároveň zvyšuje ceny dovozu, což může vést k inflaci.

Kurz šekelu také ovlivňuje inflaci, úrokové sazby a měnovou politiku. Izraelská centrální banka (Bank of Israel) sleduje vývoj kurzu šekelu a může intervenovat na devizovém trhu nebo upravit úrokové sazby, aby udržela stabilitu cen a podpořila ekonomický růst.

Izraelský šekel je klíčovým prvkem izraelské ekonomiky, ovlivňujícím nejen každodenní život občanů, ale i mezinárodní obchodní vztahy a ekonomickou politiku země. Jeho kurz má přímý vliv na různá odvětví ekonomiky, což z něj činí důležitý nástroj pro tvůrce ekonomické politiky.