Jihokorejský won (KRW) je oficiální měnou Jižní Koreje, symbolizovanou znakem ₩. Jedná se o zásadní prvek nejen v domácím hospodářství, ale i v mezinárodním obchodu a financích, což odráží hospodářskou sílu a stabilitu země.

1 KRW =

kurz ČNB ke dni 17.06.2024

Využití Jihokorejského wonu

Slouží k denním transakcím obyvatelstva, od nákupu zboží a služeb po placení dluhů a účtů. Pro podniky je klíčový pro správu jejich finančních operací, jako jsou platby dodavatelům, mzdy zaměstnanců a mezinárodní obchodní transakce. Na mezinárodní úrovni won umožňuje Jižní Koreji provádět obchodní operace s ostatními zeměmi, což je nezbytné pro zemi s tak vysokým objemem vývozu a dovozu.

Vliv na různá odvětví

Kurz wonu ovlivňuje různá odvětví významnými způsoby. Pro exportně orientované sektory, jako je automobilový průmysl, elektronika a lodní doprava, může silný won ztížit konkurenceschopnost na globálních trzích, protože zvyšuje ceny jihokorejských výrobků v zahraničí. Naopak, slabší won může těmto odvětvím prospět, čině jejich zboží a služby cenově atraktivnějšími pro zahraniční kupce.

Kromě toho kurz wonu ovlivňuje inflaci, dovozní ceny a kupní sílu občanů. Například, pokud won oslabí vůči dolaru, dovoz zboží, zejména surovin, se stává dražším, což může vést k cenovým tlakům uvnitř země.

Finanční trhy a investoři pečlivě sledují pohyby kurzu wonu, protože mají přímý vliv na návratnost investic. Zahraniční investoři, kteří vkládají peníze do jižhokorejských akcií nebo dluhopisů, musí zohlednit výkyvy měny, které mohou zvýšit nebo snížit hodnotu jejich investic ve své domácí měně.

Vláda a centrální banka Jižní Koreje proto udržují pečlivý dohled nad kurzem wonu, zasahují na devizových trzích nebo upravují měnovou politiku, aby zabránily extrémním výkyvům, které by mohly poškodit ekonomiku.