Čínský jüan (CNY) je oficiální měna Čínské lidové republiky. Název „yuan“ lze v překladu chápat jako „kulatý objekt“ nebo „kulatá mince“. Ve finančním kontextu se často používá zkratka RMB (Renminbi, což znamená „lidová měna“). Yuan má zásadní význam nejen pro domácí ekonomiku Číny, ale jeho vliv sahá i do mezinárodního obchodu a finančních trhů.

1 CNY =

kurz ČNB ke dni 17.06.2024

Využití Čínského jüanu

  1. Domácí ekonomika: Čínský jüan je používán pro všechny formy transakcí v rámci Číny, od spotřebitelských nákupů po platby mezi podniky a vládní výdaje.
  2. Mezinárodní obchod: Čína je jedním z největších exportérů na světě, a proto je Čínský jüan často používán v transakcích s mezinárodními partnery. I přes to, že americký dolar zůstává hlavní světovou rezervní měnou, postupná internacionalizace jüanu rozšiřuje jeho využití i mimo hranice Číny.
  3. Investice: Yuan se stává stále atraktivnějším pro zahraniční investory. Čínská vláda zavádí opatření k uvolnění kapitálových kontrol a usnadnění přímých zahraničních investic, což zvyšuje poptávku po juanu na globálních finančních trzích.

 

Vliv na různá odvětví

Čínský juan (CNY) hraje klíčovou roli ve světové ekonomice, ovlivňuje nejen domácí čínský trh, ale i globální obchod, finanční trhy a ekonomickou stabilitu. Jeho výměnný kurz přímo ovlivňuje konkurenceschopnost čínského zboží na mezinárodních trzích.

Vliv kurzu Čísněkého jüanu se neomezuje pouze na obchod. Silnější juan zvyšuje kupní sílu čínských turistů, což má pozitivní dopad na globální turistický průmysl, zatímco slabší juan může podpořit domácí cestovní ruch tím, že odradí Číňany od cestování do zahraničí. To ukazuje, jak měnová politika může ovlivnit rozhodování spotřebitelů a globální cestovní průmysl.

Na finančních trzích fluktuace kurzu Čínského jüanu ovlivňují výnosnost investic v této měně a investiční rozhodování obecně. Zatímco silný juan může lákat zahraniční kapitál, slabší juan by mohl vést k jeho odlivu, což má široké důsledky pro globální finanční stabilitu.

Kurz Čínského jüanu má také významný dopad na globální ekonomickou dynamiku. Změny v jeho hodnotě mohou ovlivnit globální inflaci, obchodní bilance a měnové politiky jiných zemí. S ohledem na obrovský objem mezinárodního obchodu, který Čína provádí, může jakákoli změna v kurzu mít dalekosáhlé důsledky.

V posledních letech se čínská vláda snaží postupně liberalizovat kurz Čínského juanu, což znamená, že trh hraje větší roli v určování jeho hodnoty. Tento přístup je však prováděn opatrně, aby se předešlo nadměrným výkyvům, které by mohly negativně ovlivnit čínskou ekonomiku a globální finanční systém.