Bulharský lev (BGN) je oficiální měnou Bulharska. Bulharský lev je pevně navázán na euro v rámci mechanismu směnných kurzů (ERM II) s pevným směnným kurzem 1,95583 leva za euro. Tato pevná směnná sazba zajišťuje stabilitu bulharské měny a pomáhá omezovat inflaci, což má příznivý dopad na ekonomickou stabilitu země.

1 BGN =

kurz ČNB ke dni 22.05.2024

Využití Bulharského levu

Jako oficiální měna země se bulharský lev používá k veškerým finančním transakcím v rámci Bulharska, od běžných každodenních nákupů po velké obchodní a vládní finanční operace. Bulharský lev hraje klíčovou roli v bulharské ekonomice, umožňuje účinnou fiskální politiku a přispívá k finanční stabilitě země.

Vliv na různá odvětví

  1. Export a import: Pevný směnný kurz leva k euru ovlivňuje mezinárodní obchod tím, že stabilizuje náklady a výnosy zahraničního obchodu pro bulharské podniky. To může být výhodné pro exportéry, kteří mohou lépe předvídat náklady a příjmy, ale zároveň může ztížit konkurenceschopnost vůči zemím s volatilnější měnou.
  2. Turismus: Klíčové odvětví bulharské ekonomiky. Stabilita leva přispívá k předvídatelnosti a atraktivnosti Bulharska jako turistické destinace pro zahraniční návštěvníky, kteří mohou snadněji kalkulovat své výdaje.
  3. Zahraniční investice: Stabilita bulharského leva a jeho pevná vazba na euro činí z Bulharska atraktivní destinaci pro zahraniční investory, kteří hledají jistotu a minimalizují riziko směnného kurzu.
  4. Dluh a úvěry: Pevná směnná sazba může ovlivnit úrokové sazby a dostupnost úvěrů v zemi. Stabilita měny může vést k nižším úrokovým sazbám na půjčky, což podporuje investice a spotřebu.

Zatímco pevná směnná sazba přináší stabilitu a předvídatelnost, může také omezit flexibilitu měnové politiky centrální banky v reakci na ekonomické šoky. Bulharská ekonomika je tedy v těsné symbióze s ekonomikou eurozóny, což má své výhody i nevýhody v závislosti na aktuálních ekonomických podmínkách.