Scoring hypotéky je postup, při kterém banka hodnotí vaši schopnost splácet úvěr, tedy bonitu. Čeká každého žadatele o hypotéku a další spotřebitelské úvěry.

Při scoringu hypotéky banka hodnotí zejména vaše:

  • příjmy,
  • výdaje,
  • závazky,
  • úvěrovou historii a záznamy v registrech dlužníků,
  • zdroj a typ příjmů,
  • rodinný stav
  • nebo například věk.

Na základě těchto údajů pak vyhodnotí vaši bonitu. Čím je lepší, tím větší máte šanci dosáhnout na požadovaný hypoteční úvěr za dobrých podmínek.

Pokud banka při scoringu hypotéky zaznamená nějaké nedostatky, může vám nabídnout hypotéku s horším úrokem. Případně vaši žádost zamítne.