Stavební povolení je důležitá dokumentace, která je nutná a potřebná ke stavbě různých nemovitostí nebo stavebních úprav, jako jsou například terénní úpravy a tak podobně. Stavební povolení schvaluje příslušný stavební úřad, nicméně než vám stavební úřad vydá stavební povolení, musíte splnit různé podmínky a následně projít stavebním řízením. Stavební úřad pak ve stavebním povolení stanoví různé podmínky pro provedení stavby, užívání stavby a tak dále. Stavební povolení potřebujete i například při větších rekonstrukcích, kdy zasahujete do nosných konstrukcí.

Naopak při některých drobných rekonstrukcí nemusíte žádat o stavební povolení, pak se bude jednat o takzvané stavby na ohlášku (oznámíte to jen příslušnému stavebnímu úřadu) a to v těchto případech:

  • můžete provádět změny stavby, ale nesmíte zasáhnout do nosných konstrukcí a také se nesmí změnit vzhled
  • můžete upravovat již stojící stavby pomocí přístavby/nástavby, ale musí být zachovány parametry hloubky a výšky.

Pokud se jedná o drobné stavby například na vaší zahradě, jako jsou drobné skleníky, bazény do určité velikosti, menší zemědělské stavby, ploty. Můžete pak stavět jak bez stavebního povolení tak i bez povolení na ohlášení stavby.