Syndikovaný úvěr je finanční nástroj, kde skupina bank společně poskytuje velký úvěr jednomu dlužníkovi, často pro velké korporace nebo veřejné instituce. Tento typ úvěru je ideální pro financování rozsáhlých projektů nebo investic, které překračují možnosti jednotlivých bank.

Klíčové vlastnosti zahrnují:

  • účast více bank v syndikátu
  • schopnost pokrýt velké finanční objemy
  • rozmanité úrokové sazby
  • dlouhodobý horizont splácení.

Syndikované úvěry jsou v České republice nejčastěji využívány pro financování akvizic firem, rozvoj infrastruktury, refinancování existujících dluhů, a podporu rozvoje a expanze podnikání. Tento úvěrový produkt umožňuje firmám získat potřebné financování při rozložení rizika mezi více finančních institucí.