SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

SWIFT je společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci. Jedná se o belgickou nezávislou společnost, která zprostředkovává a zároveň vykonává finanční transakce v mezinárodním platebním styku. Zjednodušeně řečeno tak SWIFT platby slouží k buďto k odesílání nebo přijímání úhrad v cizích měnách a to po celém světě. Každá banka má svůj jedinečně přidělený identifikační kód, který se používá v rámci SWIFT plateb – a je nazýván také BIC kódem.

V dnešní době banky mezi sebou využívají SWIFT zejména k přenosu dat a informací.