Státní dluhopisy jsou finanční nástroje, které vydává vláda státu. Jedná se o takové cenné papíry, prostřednictvím kterých si stát půjčuje peníze od veřejnosti nebo institucionálních investorů. Půjčování prostřednictvím vydávání dluhopisů je jedním z hlavních způsobů, jak vláda financuje své výdaje, například na financování infrastrukturních projektů, sociálních programů nebo provozu veřejných služeb.

Státní dluhopisy mají stanovenou nominální hodnotu a dobu splatnosti, po které je investorovi vrácena nominální hodnota dluhopisu spolu s příslušným úrokem. Úrok, který stát platí investorům, se nazývá kuponový výnos. Dluhopisy mohou být emitovány s pevným nebo proměnným úrokovým sazbou.

Státní dluhopisy jsou považovány za relativně bezpečnou investici, protože jsou podloženy závazkem státu. Investoři často vyhledávají státní dluhopisy jako způsob uchování kapitálu a generování příjmu. Tyto dluhopisy jsou také důležitým nástrojem pro regulaci peněžního trhu a mohou ovlivňovat úrokové sazby a likviditu v ekonomice.