Stavební parcela je část pozemku, která je určena k výstavbě budovy nebo stavby. Stavební parcela je obvykle vymezena a schválena místním stavebním úřadem a musí splňovat zákonné požadavky, jako jsou velikost, tvar, poloha a urbanistické plány.

Stavební parcela může být vlastněna soukromou osobou, společností nebo státem. Pokud je stavební parcela součástí stavebního projektu, může být součástí zóny, kde jsou definovány určité požadavky na výstavbu, jako jsou povolené druhy staveb, výškové omezení, vzdálenost od sousedních budov a další omezení.

Při nákupu stavební parcely se musí brát v úvahu mnoho faktorů, jako je umístění, velikost, topografie, přístupové cesty a dostupnost služeb, jako jsou elektřina, voda, kanalizace a plyn. Při výstavbě na stavební parcele musí majitelé dodržovat místní stavební předpisy a získat potřebné povolení od místního stavebního úřadu.