Jedná se o pozemek, který je určen k výstavbě nemovitosti (rodinný dům, chata, bytový dům atd.)

Dle stavebního zákona je to pozemek, část pozemku, nebo soubor pozemků, který je vymezený a určený k umístění stavby buď územním rozhodnutím nebo také regulačním plánem.

V katastru nemovitostí jsou stavební pozemky vedeny jako zastavěné plochy a nebo nádvoří. V územním plánu dané obce nebo města můžete nalézt přehled všech stavebních pozemků, některé územní plány jsou také online formou na internetu. Cenu stavebních pozemků určuje především lokalita, kde se daný pozemek nachází, také například jestli jsou na pozemku již inženýrské sítě atd. Cena stavebních pozemků bývá proto logicky dražší než ostatní druhy pozemků.