S tím termínem se můžeme nejčastěji setkat v úrazovém pojištění. Je to finanční částka, kterou pojištěný dostane za každý den, kdy se léčí z úrazu. Pozor je to ale omezeno. Je stanoven maximální počet dní, kdy je možné pobírat dané odškodnění.

Denní odškodné je součástí všech pojistných smluv, jestli však na něj máte nárok, a na jakou případnou výši naleznete v pojistné smlouvě. Denní odškodné je součástí úrazových pojistek, ale také cestovních pojištění.

Pro určení odškodného pojišťovny používají takzvané oceňovací tabulky, kde se hodnotí každý úraz z hlediska vážnosti úrazu, případně trvalých následků atd. Podle těchto tabulek se zjistí na jaké denní odškodné máte nárok, a také počet dnů, jak dlouho bude odškodné vypláceno.