Disponibilní zůstatek je částka peněz, která zůstává na bankovním účtu po odečtení všech poplatků, úroků, splátek a jiných plateb. Jinými slovy, jedná se o peníze, které jsou k dispozici pro účely, na které jsou určeny.

Může být důležitým faktorem při řízení osobních financí a plánování rozpočtu. Pokud je disponibilní zůstatek vysoký, může to znamenat větší finanční stabilitu a možnost investovat nebo ušetřit více peněz. Na druhé straně, pokud je disponibilní zůstatek nízký, může to vést k finančním potížím a nutnosti šetřit a kontrolovat výdaje.

Disponibilní zůstatek se obvykle počítá na konci měsíce nebo období a bývá uveden v bankovním výpisu nebo v internetovém bankovnictví.