Devinkulace je opakem vinkulace. Vinkulace, neboli zastavení dané pojistky (výnosy z pojistky jsou převedeny na třetí osobu, například banku).
Pokud se něco stane s pojištěnou věcí/majetkem, dostane peníze ten, na koho je vinkulace napsána. S vinkulací musí souhlasit pojištěný, jinými slovy majitel dané věcí nebo majetku.

Devinkulace je zrušení vinkulace. A k devinkulaci je potřeba prohlášení věřitele o úhradě vinkulovaného závazku.

Pokud tedy například doplatíte hypoteční úvěr, je dobré to nahlásit pojišťovně, u které máte pojištění nemovitosti, aby zrušila vinkulaci k danému poskytovateli hypotéky. Někdy tento proces udělá sama banka, ale je dobré na to nespoléhat.