DSTI je zkratka anglického pojmu „Debt Service to Income“, kterývyjadřuje poměr mezi měsíčními splátkami všech dluhů a čistým měsíčním příjmem žadatele o půjčku.

S DSTI se setkáte hlavně u hypotéky a banky ho vyjadřují v procentech. Výsledné číslo říká, jaká část vašich příjmů padne na splátky vašich dluhů. 

Do měsíčních splátek se počítají například náklady na:

Pokud tedy splácíte měsíčně 4 000 korun a váš čistý měsíční příjem je 20 000 korun, DSTI bude 20 %.  

Podle pokynů České národní banky je DSTI společně s DTI jedním z ukazatelů, podle kterého musí banky posoudit žadatele o hypoteční úvěr. Aktuálně je horní hranice limitu DSTI od 1. července 2023 centrální bankou zrušena, neznamená to však, že některé banky si tento limit nemohou stanovit dle sebe.