Debt Ratio, neboli zadluženost vlastního jmění je jeden z nejčastějších ukazatelů zadluženosti. Standardně se počítá jako poměr cizích zdrojů (půjček) k vlastnímu jmění. Také základní ukazatel bonity klienta. Laicky řečeno, jedná se o poměr veškerých příjmů, stávajících splátek úvěru oproti splátce nového úvěru.

Příklad:
Pan Novák má vlastní firmu. Jeho aktiva ve firmě mají hodnotu 6.000.000,- Kč, jeho pasiva pak 1.500.000,- Kč. Firma pana Nováka má pak debt ratio 25% (míru zadlužení).