Domicilace je povinnost klienta zasílat veškeré své příjmy na účet dané banky. Jedná se tedy o závazek mezi bankou a klientem.

S tím termínem se můžete setkat například u hypotečních úvěrů, kde banka, u které žádáte o hypotéku vyžaduje založení běžného účtu (pokud už nejste jejím klientem) a následnou domicilaci. Vaše povinnost je, aby tam chodili příjmy od zaměstnavatele nebo z podnikání.

Banka tak získá větší přehled o vašich příjmech a výdajích (tím získáte u banky větší důvěryhodnost) a díky domicilaci, můžete docílit i toho, že Vám banka nabídne zpravidla výhodnější úrokovou sazbu u hypotéky, než kterou standardně nabízí.

Banka si nemůže být jistá, že klient si po nějaké době nezaloží jiný účet, proto tato podmínka bývá ve smlouvě ošetřena sankcí, například hrozí navýšení úrokové sazby nebo smluvní pokuta.