DTI je zkratka anglického spojení „Debt to Income“ a vyjadřuje poměr celkové výše zadlužení k ročním příjmům žadatele. Společně s DSTI je to ukazatel, který banky využívají při hodnocení žadatele o hypotéku.

Do výše dluhu se přitom počítá jak hypotéka, tak například:

  • další úvěry,
  • kontokorent
  • či limit kreditní karty (to i v případě, že ji aktivně nevyužíváte).

Hodnota DTI se vyjadřuje násobkem čistých ročních příjmů žadatele o hypoteční úvěr. Pokud tedy:

  • nemáte žádné další dluhy,
  • ročně si vyděláte 500 000 korun
  • a žádáte o hypotéku ve výši 3 000 000 korun,
  • DTI bude 6 (tedy šestinásobek vašich čistých ročních příjmů).

Podle aktuálních pokynů České národní banky nemusí poskytovatelé ukazatel DTI u žadatelů povinně sledovat od 1. ledna 2024. Jeho limit byl 8,5 násobek čistých ročních příjmů. Pokud byli oba žadatelé do věku 36 let, tak byl limit stanoven na 9,5, výjimkou byli manželé se společným jměním manželů (SJM), kterým stačilo ve většině bank, aby věk do 36 let splňoval alespoň jeden z nich.

Znamenalo to, že pokud by hodnota všech vašich úvěrů včetně hypotéky překročila 8,5násobek vašeho čistého ročního příjmu, banka vaši žádost o hypotéku zamítla.