Dodavatelský úvěr je forma financování, kterou poskytují dodavatelé svým zákazníkům s cílem usnadnit platbu za zboží nebo služby. Jedná se o dočasnou půjčku, která umožňuje zákazníkům odložit platbu za nákup až na pozdější dobu, čímž se jim poskytuje flexibilita ve správě jejich hotovosti.

Dodavatelský úvěr funguje tak, že dodavatel poskytne zboží nebo služby zákazníkovi bez okamžité platby. Místo toho se dohodne na lhůtě, ve které zákazník musí původní částku uhradit. Tato dohoda může například zahrnovat splacení faktury během 30, 60 nebo 90 dní od data nákupu.

Tímto způsobem může zákazník využít zboží nebo služby okamžitě, aniž by musel mít na účtu dostatek hotovosti. Dodavatelský úvěr může být výhodný zejména pro malé podnikatele a firmy, které se potýkají s omezenou hotovostí nebo nestabilním cash flow.

Při využívání dodavatelského úvěru je důležité vzít v úvahu úrokovou sazbu nebo poplatky, které mohou být spojeny s touto formou financování. Někdy se může jednat o určitý procentuální poplatek z celkové částky půjčky, který se připočítává k původnímu dluhu.

Pamatujte však na to, že dodavatelský úvěr není bezplatnou půjčkou, ale způsobem, jak umožnit zákazníkům odložit platbu a získat dostatek času na shromáždění prostředků k úhradě.