Zkratka p.a. – per annum pochází z latiny a znamená slovo „roční“. O p.a. tedy většinou můžeme hovořit například u úrokových sazeb, kdy se uvádí úroková sazba a za tím zkratka p.a. = roční úroková sazba.

Pokud například u úrokové sazby na konci chybí zkratka p.a., je potřeba zbystřit, jestli se náhodou nejedná o nedopatření nebo chybu. Mohlo by tam být také uvedeno například p.m. – což je zkratka pocházející z latiny – per mensum a znamená měsíčně.

Příklad:

Je-li u půjčky uvedena úroková sazba 5 % p.a., znamená to, že úroky za celý rok budou činit 5% z celkové půjčené částky.