Podílové listy investičních fondů jsou vhodným nástrojem investování finančních prostředků (například investování do akcií, dluhopisů) pro začínající až mírně pokročilé investory. Nákupem podílových listů fondů získáváte podíl na majetku fondu a stáváte se tak podílníky. Prakticky nemusíte mít skoro žádné znalosti z finančního světa. Samozřejmě pokud máte, tím lépe pro vás. V těchto typech fondů Vaše peníze spravují profesionální investiční fondy, dle daných a platných zákonů. Investice do podílových fondu je ideální i k tomu, pokud potřebujete diverzifikovat Vaše portfolio.

Investování do podílových fondů je spíše pro dlouhodobější horizont investování (v řádu několika let). Můžou Vám být účtovány i například vstupní nebo výstupní poplatky, záleží vždy na každém podílovém fondu. Díky tomu, že to podílových fondů investuje mnoho investorů (nazývá se to kolektivní investování) a ne jen jeden, tak se vybere i více peněz. Díky tomu pak manažeři fondů mohou nakoupit cennější nebo zajímavější firmy. Investování do podílových fondů je samozřejmě přísně kontrolováno a regulováno Českou národní bankou (ČNB), která fondy jak schvaluje tak kontroluje.