Zkratka „per mensum“ pochází z latinského výrazu „per mensum“ a znamená „za měsíc“. Tato zkratka se používá převážně u úrokových sazeb. V takovém případě označuje úrokovou míru vyjádřenou jako měsíční úrok. Například úvěr s úrokovou sazbou 12% p.a. (tj. roční úrok) by mohl mít úrokovou sazbu 1% per mensum (tj. měsíční úrok), protože 12% ročně odpovídá 1% měsíčně (12/12 = 1). Toto označení se používá především u krátkodobých úvěrů nebo půjček, které mají být splaceny v horizontu měsíců, nikoli let.

 Tato zkratka se také často používá v ekonomických a finančních oblastech pro vyjádření měsíčních nákladů nebo příjmů.

p.m. tedy znamená měsíční úrokovou sazbu.