Podnikatelský úvěr je finanční produkt, který je poskytován podnikatelům nebo malým a středním podnikům za účelem financování jejich podnikání. Tento typ úvěru je určený pro lidi, kteří potřebují peníze na rozvoj svého podnikání, nákup zařízení, provozní náklady nebo jiné podobné potřeby spojené s podnikáním.

Může být poskytnut bankou nebo jinou finanční institucí. Výše úvěru a podmínky jsou stanoveny na základě hodnocení finanční situace podnikatele, jeho kreditní historie a účelu, pro který je úvěr požadován.

Podnikatelé mohou využít peníze z podnikatelského úvěru na různé účely. Mohou je použít na financování rozšíření svého podnikání, nákup nového vybavení nebo technologií, investice do marketingu a reklamy, pokrytí provozních nákladů, platby dodavatelům nebo na zajištění cash flow (pohybu peněz) během sezónních výkyvů. Podnikatelský úvěr obvykle zahrnuje dohodnuté podmínky pro splácení, které zahrnují částky a frekvenci splátek, úrokovou sazbu a lhůtu pro splacení úvěru. Podnikatelský úvěr může být pro podnikatele užitečným nástrojem pro financování jejich podnikání, stimulaci růstu a rozvoje. Nicméně, je důležité provést důkladný rozbor finanční situace, plánovat účel a využití peněz a zvážit všechny náklady a podmínky úvěru předtím, než se rozhodnou pro jeho přijetí.