PRIBID, nebo-li Prague Interbank Bid Rate, do češtiny by se dalo volně přeložit jako pražská úroková sazba.  Je to průměrná úroková sazba, za kterou schválené banky bez jakékoli kontroly deklarují, že si jsou ochotny vypůjčit peníze od ostatních bank. Jedná se o sazbu pražského trhu a jeden z nejdůležitějších ukazatelů úvěrových trhů v České republice. Je to přímý protiklad úvěrové sazby PRIBOR.

Sazba PRIBID je zpravidla vždy nižší než PRIBOR, protože maximalizace rozdílu mezi oběma je důležitá pro banky, jelikož tvoří část jejich zisku.

Sazbu PRIBID každý den stanovuje ČNB.