Projektová dokumentace je soubor dokumentů, které popisují a dokumentují plánování, realizaci a dokončení projektu. Projektová dokumentace může obsahovat různé typy dokumentů, jako jsou plány projektu, harmonogramy, rozpočty, technické specifikace, návrhy, zprávy o pokroku, zprávy o rizicích a další.

Cílem projektové dokumentace je poskytnout úplný a srozumitelný přehled o projektu, včetně jeho cílů, plánů, procesů, zdrojů, výsledků a dalších relevantních informací. Projektová dokumentace je důležitá pro správu projektů, umožňuje projektovému týmu a jiným zainteresovaným stranám (např. zákazníkům, investorům nebo regulačním orgánům) sledovat pokrok projektu, měřit jeho úspěšnost a řídit jeho rizika.

Projektová dokumentace se obvykle vyvíjí postupně během projektu, s různými dokumenty, které jsou přidávány a aktualizovány v průběhu času. Může také obsahovat záznamy o změnách, které byly provedeny během projektu a které mohou mít vliv na jeho plán a výsledky.