Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží převážně k vyhodnocení dané energetické náročnosti budovy. Určuje množství veškeré spotřebované energie při standardizovaném provozu budovy, velmi podobně jako například energetický proužek u spotřebičů a také je rozdělen mezi příslušné třídy a to v rozsahu A-G.

Průkaz hodnotí veškerou energii, které je potřebná pro provoz budovy. Jedná se tedy převážně o energii na vytápění, přípravu teplé vody, energie na osvětlení, úprava vzduchu větráním a klimatizací, chlazení. Průkaz je možno získat pro jakoukoliv budovu nebo její ucelenou část.

Platnost průkazu je deset let a vyhotovení průkazu mají na starosti energetičtí specialisté. Ti jsou oprávnění ministerstvem průmyslu a obchodu ke zpracování průkazu. Seznam daných osob můžete najít přímo na stránkách ministerstva.