Zkratka „per capita“ pochází z latinského výrazu „per capita“ a znamená „na osobu“ nebo „na hlavu“.
Používá se pro vyjádření poměru nebo průměru určitého jevu nebo hodnoty vzhledem k počtu obyvatel, tedy kolik to připadá na jednoho člověka.

Tato zkratka se nejčastěji používá v ekonomii, statistice, demografii, zdravotnictví a dalších oborech. Příkladem může být HDP per capita, tedy HDP na osobu, což je ukazatel, který měří ekonomickou výkonnost země na základě průměrného HDP na jednoho obyvatele. Právě u hrubého domácího produktu jedná se asi o nejčastější užití zkratky p.c.