Předkupní právo je právem věcným – k nemovitosti uvedené na Listu vlastnictví (LV) ve prospěch oprávněné osoby, což znamená, že v případě prodeje nemovitosti, musí byt prvně nemovitost nabídnuta ke koupi nejdříve této osobě.

Pro sjednání předkupního práva není obecně nutné, aby mělo písemnou podobu – zákon to nevyžaduje. Ovšem co se týká nabídky ke koupi nemovitosti, zde je již vyžadována písemná forma, kdy se sjednává bud samostatná smlouva nebo takzvané vedlejší smluvní ujednání