Jedná se o prostředek ochrany peněz uložených v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách. Pojištění vkladů je stanovené zákonem v celé Evropské unii. Jestli zkrachuje například banka, vyplácení náhrad vkladatelům bude GSFT (Garanční systém finančního trhu).

Pojištění vkladů se vztahuje jak na fyzické tak i na právnické osoby. Klient obdrží 100% vkladů až do výše 100.000 €, to znamená cca 2.500.000,- Kč. Pojištění vkladů se týká běžných účtů, spořících účtů, termínovaných vkladů. A naopak, netýká se například cenných papírů, podílových fondů, penzijních připojištění ani třeba životního pojištění.

V některých případech se u fyzických osob může částka vyplacených vkladů navýšit až na 200.000€ nebo při dnešním kurzu eura cca 5.000.000 Kč a to v případě, že daná částka byla připsána klientovi na účet nejpozději 3 měsíce před bankrotem dané společnosti/banky. A on toto navýšení si musí klienti vysloveně zažádat!

Klient má pak povinnost prokázat odkud peníze pochází, například z níže uvedeného:
1) Pojistné plnění (například z pracovního úrazu, dlouhodobé nemoci, invalidity atd)
2) Prodej nemovitosti
3) Dědictví
4) Vypořádání SJM – Společné jmění manželů
5) Odstupné z práce